Poradniki
 Powrót   Napisz do nas    Drukuj    Pomoc
 
Kupujemy samochód
 
Umowy kupna-sprzedaży i inne druki
 
Przepisy drogowe
 
Taryfikator mandatów
Kolizja drogowa - co robić?  
Dziecko w samochodzie  
Inne
 

Taryfikator mandatów

Lp.  Naruszenie  Naruszone przepisy ruchu
drogowego z aktów prawnych
wg opisu pod tabelą* 
Grzywna
w zł
I. Przepisy o ruchu pieszych 
  Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:  art. 14 pkt 1 lit. a    
1.   1) na przejściach dla pieszych     50  
2.   2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych     100  
3.   Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi   art. 14 pkt 1 lit. b   100  
4.   Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni   art. 14 pkt 7   50  
5.   Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych   § 30 lub 
§ 39 w zw. z 
§ 40 [1]  
50  
  Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:   art. 14 pkt 2    
6.   1) na obszarze zabudowanym     50  
7.   2) na obszarze niezabudowanym     100  
8.   Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko   art. 14 pkt 3   50  
9.   Przebieganie przez jezdnię   art. 14 pkt 4   50  
10.    Chodzenie po torowisku   art. 14 pkt 5   50  
11.    Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie   art. 14 pkt 6   100  
12.    Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza   art. 11 ust. 1   50  
13.    Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi   art. 11 ust. 2   50  
14.    Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim   art. 11 ust. 3   50  
15.    Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko   art. 13   50  
16.    Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych   art. 45 ust. 1 pkt 4   50  
17.   Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów   art. 11 ust. 4   50  
II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów 
A Zasady ogólne i przepisy porządkowe 
18.   Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu  art. 16 ust. 4  150  
19.    Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem   art. 16 ust. 5   100  
20.   Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem   art. 16 ust. 6   250  
21.   Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy  art. 39 ust. 1   100  
   Przewożenie dziecka w pojeździe:      
22.    1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci   art. 45 ust. 2 pkt 5 
lub art. 39 ust. 3  
150  
23.    2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera   art. 45 ust. 2 pkt 4    
24.    Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa   art. 45 ust. 2 pkt 3   100  
25.   Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem   art. 40 ust. 1   100  
26.    Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego   art. 45 ust. 2 pkt 3   100  
27.   Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem   art. 45 ust. 2 pkt 2   150  
28.   Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem   art. 45 ust. 2 pkt 1   200  
29.   Wjeżdżanie na pas między jezdniami   art. 45 ust. 1 pkt 5   100  
30.   Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego   art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3   150  
31.   Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze   art. 41   150  
32.   Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego   art. 55 ust. 1   300  
B Włączanie się do ruchu 
33.   Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu   art. 17 ust. 2   300  
34.   Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym   art. 18 ust. 1   200  
35.   Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego   art. 18a ust. 1   200  
C Prędkość i hamowanie  
36.   Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h   art. 20 albo § 27 
lub § 31 [1]  
do 50  
37.   Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h     od 50 do 100  
38.   Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h     od 100 do 200  
39.   Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h     od 200 do 300  
40.   Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h     od 300 do 400  
41.   Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej     od 400 do 500  
42.  Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie  art. 19 ust. 2 pkt2   od 100 do 300   
43.  Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym  kierującym  art. 19 ust. 2 pkt 1   od 50 do 200 
44.   Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi   art. 19 ust. 3   200  
45.   Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu   art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d   zgodnie z lp. 36-41  
D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu  
46.   Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić   art. 22 ust. 6 pkt 4   od 200 do 400  
47.    Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych   art. 22 ust. 6 pkt 1   200  
48.    Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru   art. 22 ust. 5   200  
49.   Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem   art. 22 ust. 2   150  
50.   Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego  pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu   art. 22 ust. 4   250  
E Wymijanie, omijanie i cofanie 
51.   Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu   art. 26 ust. 3 pkt 2   500  
52.   Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu   art. 28 ust. 3 pkt 4   250  
53.   Utrudnianie ruchu podczas cofania   art. 23 ust. 1 pkt 3   od 50 do 200 
54.   Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach   art. 23 ust. 2   200  
F Wyprzedzanie  
55.   Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi   art. 26 ust. 3 pkt 1   200  
56.   Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi   art. 27 ust. 4   200 
57.   Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania   art. 24 ust. 1 pkt 2   250  
58.   Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia   art. 24 ust. 7 pkt 1   300  
59.   Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi   art. 24 ust. 7 pkt 2   300  
60.   Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach   art. 24 ust. 7 pkt 3   300  
61.    Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi   art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6   300  
62.   Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu   art. 24 ust. 2 - 5   200  
63.   Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym   art. 24 ust. 6   350  
64.   Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia     100  
65.   Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym   art. 24 ust. 11   300  
G Przecinanie się kierunków ruchu  
66.   Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu   art. 26 ust. 1   350  
67.   Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną   art. 26 ust. 2   350  
68.   Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni   art. 26 ust. 4 
albo ust. 5  
350  
69.   Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów   art. 27 ust. 1   350  
70.   Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią   art. 27 ust. 3   350  
71.   Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej   art. 26 ust. 7   350  
72.   Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe   art. 28 ust. 4 lub ust. 6   300  
73.   Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku   art. 26 ust. 6   100  
74.   Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone   art. 28 ust. 3 pkt 1   300  
75.    Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy   art. 28 ust. 3 pkt 2   300  
76.   Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym   art. 26 ust. 3 pkt 3   250  
77.   Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy     50  
78.   Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy   art. 25 ust. 4 pkt 1   300  
H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza  
79.   Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza   art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a   200  
80.  Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni   art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b   100  
81.   Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych   art. 29 ust. 2 pkt 1   100  
82.    Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym   art. 29 ust. 2 pkt 2   100  
83.   Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza   art. 30 ust. 3   100  
I Holowanie  
84.   Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem   art. 31 ust. 1 pkt 3   250  
85.   Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe   art. 31 ust. 1 pkt 6   250  
86.   Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach   art. 31 ust. 2 pkt 1   250  
87.   Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony   art. 31 ust. 2 pkt 2   250  
88.   Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego   art. 31 ust. 2 pkt 3   250  
89.   Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)  art. 31 ust. 2 pkt 4   250  
  Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:     
90.   1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania  art. 31 ust. 1 pkt 2   100  
91.   2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym  art. 31 ust. 1 pkt 4   150  
92.   3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego  art. 31 ust. 1 pkt 5   150  
93.   4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym   art. 31 ust. 1 pkt 7   100  
94.   5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania     50  
J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt  
95.   Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku   art. 33 ust. 2   50  
96.   Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych   art. 33 ust. 1   50  
97.   Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu   art. 33 ust. 3 pkt 1   50  
98.   Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach   art. 33 ust. 3 pkt 2   50  
99.   Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów   art. 33 ust. 3 pkt 3   100  
100.   Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd   art. 33 ust. 4 pkt 1   150  
101.   Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny   art. 33 ust. 4 pkt 2   100  
102.   Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika   art. 33 ust. 5   50  
103.   Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni   art. 34 ust. 5 pkt 2   100  
104.   Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem   art. 34 ust. 5 pkt 3   100  
105.   Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek   art. 34 ust. 5 pkt 4   50  
106.   Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi   art. 35 ust. 1   100  
107.   Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować   art. 35 ust. 2   50  
108.   Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi   art. 37 ust. 1   50  
109.   Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt   art. 37 ust. 2 pkt 1   50  
110.   Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia   art. 37 ust. 2 pkt 2   50  
111.   Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach   art. 37 ust. 4 pkt 1   50  
112.   Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość   art. 37 ust. 4 pkt 3   50  
113.   Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni   art. 37 ust. 4 pkt 4   50  
114.   Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów   art. 37 ust. 4 pkt 5   50  
115.   Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią   art. 46 ust. 3   50  
116.   Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku   art. 46 ust. 5   50  
117.   Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt   art. 37 ust. 5   50  
K Autostrady i drogi ekspresowe 
118.   Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej   art. 22 ust. 6 pkt 2 
lub pkt 3  
300  
119.   Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej   art. 23 ust. 2   300  
120.   Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone   art. 45 ust. 1 pkt 4   250  
121.   Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu   art. 49 ust. 3   300  
122.   Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu   art. 49 ust. 3   300  
123.   Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej  art. 50 ust. 1 pkt 1 
lub ust. 2 pkt 1  
300  
L Zatrzymanie i postój 
124.   Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu  art. 46 ust. 1   od 100 do 300  
   Zatrzymywanie pojazdu:      
125.   1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania   art. 49 ust. 1 pkt 1   300  
126.   2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi   art. 49 ust. 1 pkt 2   od 100 do 300  
127.   3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie   art. 49 ust. 1 pkt 3   200  
128.   4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię   art. 49 ust. 1 pkt 4   100  
129.   5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni   art. 49 ust. 1 pkt 5   100  
130.   6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania   art. 49 ust. 1 pkt 6   100  
131.   7) przy lewej krawędzi jezdni   art. 49 ust. 1 pkt 7   100  
132.   8) na pasie między jezdniami   art. 49 ust. 1 pkt 8   100  
133.   9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości   art. 49 ust. 1 pkt 9   100  
134.   10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu   art. 49 ust. 1 pkt 10   100  
135.    11) na drodze dla rowerów   art. 49 ust. 1 pkt 11   100  
136.   Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku  art. 50 ust. 1 pkt 2 
lub ust. 2 pkt 2  
150 
137.   Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku   art. 47   100  
138.   Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej   art. 46 ust. 2   100  
139.   Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym   art. 46 ust. 3   od 150 do 300  
140.   Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd   art. 49 ust. 2 pkt 1   100  
141.   Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu   art. 49 ust. 2 pkt 2   100  
142.   Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską   art. 49 ust. 2 pkt 3   100  
143.   Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone   art. 49 ust. 2 pkt 4   100  
144.   Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m   art. 49 ust. 2 pkt 5   od 200 do 300  
M Używanie świateł zewnętrznych  
145.   Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu   art. 51 ust. 1 pkt 1   200  
146.   Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego   art. 51 ust. 1 pkt 2   100  
147.   Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania   art. 51 ust. 1 pkt 1 
lub 3 w zw. 
z ust. 6  
50  
148.   Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu   art. 51 ust. 1 pkt 3   100  
149.   Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem   art. 51 ust. 4   100  
150.   Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym   art. 51 ust. 4   200  
151.   Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności   art. 52 ust. 1 lub 
ust. 2 lub art. 30 
ust. 2  
od 150 do 300  
152.   Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami   art. 51 ust. 3   200  
153.   Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych   art. 51 ust. 5   100  
154.   Używanie "szperacza" podczas jazdy   art. 52 ust. 3   100  
N Używanie pojazdów w ruchu drogowym  
155.   Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym   art. 53 ust. 2   300  
156.   Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim   art. 60 ust. 1 pkt 1   200  
157.   Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych   art. 60 ust. 1 pkt 2   200  
158.   Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne     100  
159.   Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu   art. 60 ust. 2 pkt 1   50  
160.   Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi   art. 60 ust. 2 pkt 5   100  
161.    Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem   art. 60 ust. 3   100  
162.   Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe   art. 32 ust. 6   200  
   Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:      
163.   1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież   art. 57 ust. 1   200  
164.   2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone   art. 57 ust. 3   50  
165.   3) kierującego innym pojazdem   art. 57 ust. 2   200  
166.   Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby  art. 58 ust. 1   200  
167.   Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych  art. 58 ust. 2   200  
168.   Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych   art. 54 ust. 1 lub ust. 3   200  
169.   Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego   art. 54 ust. 4   100  
170.   Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic   art. 60 ust. 1 pkt 3   50  
171.   Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem   art. 60 ust. 2 pkt 2   do 300  
172.   Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji   art. 59 ust. 2   100  
173.   Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany   art. 60 ust. 1 pkt 4   100  
174.   Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym   art. 60 ust. 2 pkt 3   100  
O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep 
175.   Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne   art. 61 ust. 2 pkt 4   200  
176.   Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony   art. 61 ust. 2 pkt 4   100  
177.   Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób   art. 61 ust. 8 
w zw. z ust. 9  
150  
178.   Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy   art. 61 ust. 4   200  
179.   Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich   art. 61 ust. 5   150  
180.   Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego   art. 62 ust. 1   od 100 do 300  
P Przewóz osób 
181.   Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu   art. 63 ust. 1   od 100 do 300  
182.   Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu     100  
183.   Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach   art. 63 ust. 3   100  
184.   Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy   art. 63 ust. 2   100  
185.   Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy   art. 63 ust. 5   50  
III. Kierujący 
  Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:   art. 87 ust. 1    
186.   1) uprawnień do kierowania pojazdami     500  
187.    2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu     300  
188.    Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym   art. 87 ust. 1 
i ust. 3 pkt 1  
100  
189.   Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów   art. 38  50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250  
  IV. Inne wykroczenia 
190.   Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego   art. 45 ust. 1 pkt 8   400  
191.   Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi   art. 39 ust. 1 pkt 2 
lub 3 [3]  
300  
192.   Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień     300  
  Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:      
193.   1) pojazdu dojazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia  art. 66   od 50 do 200  
194.   2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu   art. 71   50  
195.   Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej   art. 45 ust. 1 pkt 9   od 50 do 200  
196.   Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli   art. 45 ust. 1 pkt 10   100  
197.   Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym   art. 39 ust. 1 
pkt 10 [3]  
50  
198.   Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości   art. 30 [3]   200  
199.   Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami    200  
V. Znaki i sygnały drogowe 
  Niestosowanie się do znaków:      
200.    1) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..."   § 18 ust. 1-8 [1]   250  
201.    2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."   § 19 [1]   250  
202.    3) C-12 "ruch okrężny"   § 36 ust. 1 [1]   250  
203.    4) B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..."   § 20 [1]   150  
204.    5) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."   § 18 ust. 9-13 [1]   100  
205.    6) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"  § 24 ust. 1 [1]   100  
206.    7) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"   § 25 [1]   100  
207.    8) B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników   § 26 [1]   200  
208.    9) B-35 "zakaz postoju"   § 28 ust. 1 [1]   100  
209.    10) B-36 "zakaz zatrzymywania się"   § 28 ust. 2 [1]   100  
210.   11) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."   § 28 ust. 6 [1]   100  
211.    12) B-39 "strefa ograniczonego postoju"   § 29 [1]   100  
212.    13) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."   § 35 [1]   250  
213.    14) C-13 "droga dla rowerów"   § 37 ust. 1 [1]   100  
214.    15) C-14 "prędkość minimalna"   § 38 ust. 1 [1]   100  
215.   16) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"   § 41 [1]   400  
216.    17) BT-1 "ograniczenie prędkości"   § 81 ust. 1 i 2 [1]   100  
217.   18) BT-3 "blokada zwrotnicy"   § 81 ust. 3 [1]   200  
218.    19) P-2 "linia pojedyncza ciągła"   § 86 ust. 3 [1]   100  
219.    20) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"   § 86 ust. 4 [1]  200  
220.    21) P-4 "linia podwójna ciągła"   § 86 ust. 5 [1]   200  
221.   22) P-7b "linia krawędziowa ciągła"   § 86 ust. 8 pkt 2 [1]   100  
222.   23) P-17 "linia przystankowa"   § 90 ust. 1 [1]   100  
223.   24) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"   § 42 [1]   200  
224.    25) P-21 "powierzchnia wyłączona"   § 90 ust. 5 [1]   100  
225.   Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"   § 21 ust. 1 pkt 1 
lub ust. 2 albo 
ust. 4 [1]  
100  
226.   Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym   § 99 [1] 
§ 102 ust. 4 [1] 
§ 107 [1]  
100  
  Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:      
227.   1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"   art. 45 ust. 1 pkt 4 
w zw. z § 49 ust. 1  
lub 2 [1] 
§ 91 ust. 1 [1]  
100  
228.   2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"   art. 45 ust. 1 pkt 4 
w zw. z § 49 
ust. 3 [1]  
100  
229.   3) D-18 lub D-18a "parking..."   art. 45 ust. 1 pkt 4 
w zw. z § 52 
ust. 1 - 3 lub 
ust. 4 [1]  
100  
230.   4) D-19 "postój taksówek"   art. 45 ust. 1 pkt 4  
w zw. z § 53 [1]  
100  
231.   5) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..."   art. 45 ust. 1 pkt 4 
w zw. z § 72 lub 
§ 87 ust. 1 i 2 [1]  
250  
232.   6) BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie"   art. 45 ust. 1 pkt 4 
w zw. z § 81 
ust. 4 [1]  
200  
233.    7) P-18 "stanowisko postojowe"   art. 45 ust. 1 pkt 4 
w zw. z § 90 
ust. 2 [1]  
50  
234.    8) P-20 "koperta"   art. 45 ust. 1 pkt 4 
w zw. z § 90 
ust. 4 [1]  
100  
  Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:      
235.    1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony   § 98 ust. 2 pkt 2 [1]   250  
236.    2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza  § 100 [1]  250  
* Powołane w kolumnie 3 bez bliższego określenia przepisy oznaczają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568 i Nr 200, poz. 1953).
[1] Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, z 1999 r. Nr 59, poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 150, poz. 1240).
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200,poz. 1953).