Poradniki
 Powrót   Napisz do nas    Drukuj    Pomoc
 
Kupujemy samochód
 
Zanim kupisz używane auto – praktyczne porady  
Sprowadzamy samochód z Unii Europejskiej  
Sprowadzamy samochód spoza Unii Europejskiej
Dokumenty potrzebne do zarejestrowania samochodu  
Koszty zarejestrowania samochodu  
Umowy kupna-sprzedaży i inne druki
 
Przepisy drogowe
 
Inne
 

Sprowadzamy samochód spoza Unii Europejskiej

Podlegają nadal odprawie celnej (obowiązek zgłoszenia celnego na granicy).
Dokumenty do odprawy: te same co w przypadku sprowadzenia auta z UE (patrz: Sprowadzamy samochód z Unii Europejskiej). Należności celno-podatkowe obliczane są od wartości celnej (fakturowa cena zakupu lub wartość ustalona przez celników na podstawie cen katalogowych podobnych aut w Polsce). Sposób obliczenia: do wartości celnej dodawane jest cło, następnie wartość celna powiększona o cło jest podstawą do naliczenia akcyzy, następnie suma tych kwot jest podstawą opodatkowania podatkiem VAT.


Przykład: samochód z USA 7 lat
wartość celna auta 1.000 USD
cło 10% 100 USD (392 zł*)
wartość celna + cło 1.100 USD (4 315 zł*)
akcyza:
3,1% (do 2.000 ccm włącznie) / 18,6% (powyżej 2.000 ccm)

34,1 USD (134 zł) / 204,6 USD (410 zł)
VAT 23% od wartości celnej powiększonej o cło i akcyzę 1 023 zł / 1 127 zł
łączna suma opłat celno-podatkowych 1 549 zł / 2 107 zł *


* - wszystkie kwoty obliczone wg średniego kursu NBP 1 dolar = 3,9228 zł z 29 września 2020 r.


Uwaga! Podstawą do obliczania należności celno-podatkowych jest wartość pojazdu za niego zapłacona lub należna, uwidoczniona na fakturze lub umowie kupna-sprzedaży.
W praktyce celnicy mogą jednak ją zakwestionować i ustalić wartość celną metodą ostatniej szansy. Wówczas punktem wyjścia do obliczeń będzie wartość katalogowa porównywalnego auta w Polsce, figurująca w specjalistycznych wydawnictwach.
Od ceny katalogowej odlicza się wówczas korekty ze względu na indywidualne cechy auta (np. ponadprzeciętny przebieg, uszkodzenia), a następnie kolejno współczynnik VAT, akcyzy i cła.

Przykład:
obliczenie wartości celnej dla auta czteroletniego z silnikiem do 2.000 ccm (akcyza 3,1 proc), sprowadzonego z USA: WC = WK: 1,23 (współczynnik VAT): 1,031 (stawka akcyzy auta z silnikiem do 2.000 ccm): 1,10 (współczynnik cła), gdzie WC to wartość celna, a WK to wartość katalogowa pojazdu, pomniejszona ewentualnie o korekty.

Cło:

  • 0% – Turcja, Mołdawia, Szwajcaria

  • 10% – pozostałe państwa

Opłata recyklingowa:
według tych samych zasad co auta sprowadzane z Unii Europejskiej, czyli 500 zł.